Valeo Zorginnovaties

Valeo Zorginnovaties

Strategische partner voor ziekenhuis en medisch specialisten
Valeo Zorginnovaties is een investeerder in de eerste en tweede lijns gezondheidszorg.Valeo richt zich met name op het verzelfstandigen van electieve laagcomplexe vakken als Urologie en Dermatologie. Daarnaast ziet Valeo mogelijkheden in het ontwikkelen van themapoliklinieken in samenwerking met de eerste lijn.

Zorg efficiënter en doelmatiger organiseren

In de electieve tweede lijn zorg zullen in de aankomende jaren drastische veranderingen gaan plaatsvinden. De minister heeft aangegeven dat de laagcomplexe zorg van de UMC’s buiten de UMC’s moet gaan plaatsvinden, maar dat zal op termijn ook voor een deel van de reguliere ziekenhuizen gaan gelden omdat de zorg efficiënter en doelmatiger moet worden georganiseerd.

Valeo gelooft in een aanpak waarin de kennis van Valeo, Medisch Specialisten en Ziekenhuizen kan leiden tot een bedrijfsmatiger aanpak waarin kwaliteit van zorg op een hoger niveau kan worden gebracht  maar ook kostenefficiënter kan worden gewerkt.

Participatie voor de langere termijn

Valeo investeert en participeert in zorginitiatieven voor de langere termijn en heeft geen exit strategie. Valeo wil zich in de zorgmarkt in de aankomende jaren ontwikkelen tot strategische partner voor ziekenhuis en medisch specialisten en die relatie willen we voor langere termijn aangaan. 

Valeo streeft met haar zorgparticipaties iets toe te voegen aan het zorglandschap, door meer toegevoegde waarde te creëren voor haar cliënten, met hoge kwaliteit van zorg. Door herstructurering en meer samenwerking tussen eerste en tweede lijn kan een groot deel van de zorg in de eerste lijn worden uitgevoerd.

Dat betekent dat de Valeo klinieken een nauwe samenwerking aangaan met de eerste lijn. Uitgangspunt moet zijn dat patiënten de basiszorg dicht bij huis kunnen krijgen.

+31 (0)85 0160 146
Team
Jannes Janssens -
Jannes Janssens
Project Directeur
Nicole Rombouts -
Nicole Rombouts
Officemanager
Valeo Participaties